فیلم آموزش فارسی HSPICE

با پیچیدگی و گستردگی مدارهاي الكترونيكي امروزه استفاده از رایانه در تجزيه و تحليل آن­ها از ضرورت برخوردار است. نرم­افزار HSPICE رایج­ترین نرم­ افزار شبيه سازي مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي مي­باشد. اين برنامه قابليت تجزيه و تحليل­ گذرا، dc، ac، نویز و فوریه را در مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي دارد. در این برنامه مدارها مي […]

فیلم آموزش فارسی HSPICE بیشتر بخوانید »