فیلم آموزش فارسی نرم افزار ePLAN

لینک دانلود   نرم افزار EPLAN Electric 8 به شما توانایی های نامحدودی در مدیریت ، طراحی پروژه اتوماسیون می دهد. تولید اتوماتیک گزارش با جزییات بر اساس دیاگرام های سیم کشی یکی از قابلیت های مهم این نرم افزار می باشد که در مراحل یک پروژه عملی به مدیران پروژه کمک شایانی می کند. […]

فیلم آموزش فارسی نرم افزار ePLAN بیشتر بخوانید »