ماشین بینایی

جهت دانلود آموزش جامع پردازش تصویر در متلب بر روی تصویر بالا کلیک فرمایید     بینایی ماشین تعریف بینایی ماشین بینایی ماشین، تبدیل داده یک دوربین به یک نمایش جدید یا یک تصمیم است. همه این تبدیلات براي رسیدن به هدف مشخصی انجام می‏شود. داده‏ي ورودي می تواند شامل اطلاعات متنی مانند اینکه ”دوربین […]

ماشین بینایی بیشتر بخوانید »