فیلم آموزش فارسی LISREL

فیلم آموزش فارسی نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری LISREL نرم افزار LISREL در مدلسازی معادلات ساختاری ، مدلسازی معادلات ساختاری چند سطحی و مدلسازی خطی و غیرخطی چندسطحی و مدلسازی بازگشتی مرسوم و مدلسازی خطی عمومی استفاده می شود. این نرم افزار می تواند با PRELIS و MULTILEV و CATFIRM و CONFIRM و SURVEYGLIM ارتباط […]

فیلم آموزش فارسی LISREL بیشتر بخوانید »