کتابچه حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات پاره اي با MATLAB

دانلود سرفصل به همراه قسمتی از کتاب   کتابچه 37 صفحه دارد.     در اين کتابچه ما به روش حل معادلات ديفرانسيل پاره اي بفرمهاي زير خواهيم پرداخت : مسائل با مقادير اوليه براي ODEs و DAEs (Initial Value Problems for ODEs and DAEs ) : در اين قسمت حل معادلات ديفرانسيل معمولي (ODEs ) و معادلات […]

کتابچه حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات پاره اي با MATLAB بیشتر بخوانید »