کارگاه کاربرد نرم افزار متلب در پژوهشکده محيط زيست دانشگاه تهران

کارگاه کاربرد نرم افزار متلب در شبکه های عصبی مصنوعی و الگوريتم های بهينه سازي  در تاريخ 18 لغايت 20 آبان 1393- ساعت 8 لغايت 16:30 در  پژوهشکده محيط زيست برگزار شد.هدف از اين کارگاه که با حضور  19 نفر از دانشجويان تحصيلات تکميلی (کارشناسی ارشد و دکتری) بهداشت محيط، محيط زيست و سلامت در […]

کارگاه کاربرد نرم افزار متلب در پژوهشکده محيط زيست دانشگاه تهران بیشتر بخوانید »