حل تحلیلی معادلات جبری در متلب MATLAB

حل تحلیلی معادلات جبری همه ما می توانیم  معادله a*x^2+b*x+c=0 به صورت تحلیلی حل کنیم ولی فکر نمی کنم حل تحلیلی این معادله را بلد باشیم a*x^3+b*x^2+c*x+d=0 البته یک راه تقریبی برای حل آن هست ولی کاربرد زیادی ندارد . با استفاده از مطلب پیدا کردن حل تحلیلی این معادله بسیار ساده است.   solve(‘a*x^3+b*x^2+c*x+d’) دستور  solve برای […]

حل تحلیلی معادلات جبری در متلب MATLAB بیشتر بخوانید »