ردیابی هدف درشبکه حسگر بیسیم

سرفصل مقدمه ای در مورد ردیابی هدف درشبکه حسگر بیسیم 6 مراحل خوشه بندی دولایه ای پویا به صورت زیر است: 8 روشی جدید جهت ردیابی هدف متحرک مبتنی بر خوشه بندی دو لایه ای پویا در شبکه های حسگر بیسیم 10 رویداد: 11 شعاع حسگری: 11 3-شعاع ارتباطی . 11 4-انرژی باقیمانده حسگر 11 […]

ردیابی هدف درشبکه حسگر بیسیم بیشتر بخوانید »