دانلود نرم افزار ALTAS.ti

ATLAS.ti در دسته برنامه های CAQDAS قرار می گیرد. CAQDAS مخفف نرم افزارهای آنالیز داده کیفی با کمک کامپیوتر می باشد. البته گاهی در مراجع به نام نرم افزارهای QDA هم شناخته می شود. Computer-Aided Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) Qualitative Data Analysis (QDA) گروه آموزشی ایران متلب این نرم افزار ارزشمند را تهیه و […]

دانلود نرم افزار ALTAS.ti بیشتر بخوانید »