برنامه نویسی متلب نزدیکترین همسایه

این آموزش قسمت پنجم بسته آموزشی جامع یادگیری ماشین می باشد. به کاربران عزیز توصیه می شود قسمت های اول و دوم این بسته را مشاهده کنند تا با مفاهیم و پیش پردازش داده و معیارهای ارزیابی در یادگیری ماشین آشنا شوند. الگوریتم نزدیکترین همسایه یکی از روشهای یادگیری ماشین غیرپارامتری می باشد که برای […]

برنامه نویسی متلب نزدیکترین همسایه بیشتر بخوانید »