سوالات کنکور دکتری تخصصی ۹۳ (تمامی رشته ها)

    کد و عنوان رشته امتحانی (دفترچه شماره ۱) دانلود ۲۱۰۱ – علوم جغرافیایی /۱ دانلود ۲۱۰۲ – علوم جغرافیایی /۲ دانلود ۲۱۰۳ – علوم جغرافیایی /۳ دانلود ۲۱۰۴ – علوم جغرافیایی /۴ دانلود ۲۱۰۵ – علوم جغرافیایی /۵ دانلود ۲۱۰۶ – مجموعه علوم اقتصادی دانلود ۲۱۰۷ – مجموعه علوم تاریخی /۱ دانلود ۲۱۰۸ …

سوالات کنکور دکتری تخصصی ۹۳ (تمامی رشته ها) ادامه »