روش های كاهش نويز در مدارهای الكترونيكی

مقدمه  به جرأت مي توان گفت كه طراحي منطق يك مدار الكترونيكي تنها قسمت كوچكي از كل كاري است كه براي توليد صنعتي آن مدار صورت مي گيرد . نكاتي از قبيل در نظر گرقتن اثر قطعات بكار رفته در مدار ، طراحي محافظ 1 براي قسمت مختلف مدار ، بكار بردن روش هايي براي […]

روش های كاهش نويز در مدارهای الكترونيكی بیشتر بخوانید »