يادگيري فازي

آشنایی با سیستم فازی

مقدمه:  مفاهیم نادقیق بسیاری در پیرامون ما وجود دارند که آنها را  به صورت روزمره در قالب عبارتهای مختلف بیان می کنیم . به این جمله دقت کنید: ” هوا خوب است.” هیچ کمیتی برای خوب بودن هوا مطرح نیست تا آن را اندازه بگیریم بلکه این یک حس کیفی است.  در واقع مغز انسان […]

آشنایی با سیستم فازی بیشتر بخوانید »

ياگيري قوانين فازي rule learning

  يكي از رساترين و خواناترين باز نماييها براي يادگيري قضيه ها مجموعه قوانين if then است ما در اين مطلعه چندين الگوريتم براي چنين مجموعه قوانيني را مورد بررسي قرار مي دهيم . يك مورد خاص و مهم كه در يادگيري مجموعه قوانين درگير شده است شامل متغييرهايي است كه بندهاي Horn  اول ترتيب

ياگيري قوانين فازي rule learning بیشتر بخوانید »