ياگيري قوانين فازي rule learning

  يكي از رساترين و خواناترين باز نماييها براي يادگيري قضيه ها مجموعه قوانين if then است ما در اين مطلعه چندين الگوريتم براي چنين مجموعه قوانيني را مورد بررسي قرار مي دهيم . يك مورد خاص و مهم كه در يادگيري مجموعه قوانين درگير شده است شامل متغييرهايي است كه بندهاي Horn  اول ترتيب […]

ياگيري قوانين فازي rule learning بیشتر بخوانید »