يافتن ريشه معادله جبري در متلب Matlab

جبر چند جمله ای ها در نرم افزار متلب

جبر چند جمله ای ها در نرم افزار متلب: در متلب matlab هر چند جمله ای بصورت یک ماتریس سطری تعریف می شود که آرایه های آن ضرایب چند جمله ای می باشد.به عنوان مثال ماتریس زیر معادل چند جمله ای  ۳X^4+X^2+4X-2 می باشد.      [۲- A=[3 0 1 4 به این نکته دقت داشته […]

جبر چند جمله ای ها در نرم افزار متلب بیشتر بخوانید »

حل تحلیلی معادلات جبری در متلب MATLAB

حل تحلیلی معادلات جبری همه ما می توانیم  معادله a*x^2+b*x+c=0 به صورت تحلیلی حل کنیم ولی فکر نمی کنم حل تحلیلی این معادله را بلد باشیم a*x^3+b*x^2+c*x+d=0 البته یک راه تقریبی برای حل آن هست ولی کاربرد زیادی ندارد . با استفاده از مطلب پیدا کردن حل تحلیلی این معادله بسیار ساده است.   solve(‘a*x^3+b*x^2+c*x+d’) دستور  solve برای

حل تحلیلی معادلات جبری در متلب MATLAB بیشتر بخوانید »