آموزش بدست آوردن پاسخ زمانی ورودی های مختلف در نرم افزار MATLAB

در راستای استقبال دوستان از مباحث کنترل خطی به کمک نرم افزار MATLAB تصمیم گرفتیم آموزش دیگری در این راستا را در سایت قرار دهیم. در این آموزش نحوه ی یافتن پاسخ های زمانی به ورودی پله ، ضربه و هر ورودی دلخواه دیگری به کمک نرم افزار متلب آموزش داده خواد شد. در ابتدا […]

آموزش بدست آوردن پاسخ زمانی ورودی های مختلف در نرم افزار MATLAB بیشتر بخوانید »