فیلم آموزشی simmehanics در simulink

یکی از قسمت های سیمولینک که برای مهندسین مکانیک طراحی شده است. تولیاکس simmechanics می باشد. در حال تهیه

فیلم آموزشی simmehanics در simulink بیشتر بخوانید »