کانولوشن در متلب

کانولوشن در دومقاله قبلی نشان دادیم که چگونه می توان یک سیگنال دیجیتالی را با استفاده از سیگنال های ضربه تفکیک کرد. سپس مفهوم پاسخ ضربه را بررسی کردیم و دیدیم که هرگونه انتقال و تغییر مقیاس در ورودی موجب همان اندازه انتقال و تغییر مقیاس در خروجی خواهد شد. در این مقاله می خواهیم […]

کانولوشن در متلب بیشتر بخوانید »