فیلم آموزش فارسی expert choice

دستیابی به یک تصمیم جامع و کامل یکی از مشکلات مدیران می باشد. مدیران در هنگام تصمیم گیری چند معیاره می بایست بتوانند نظرات گروه را در نظر بگیرند. فرایند سلسله مراتبی یا AHP یکی از روش های تصمیم گیری چند مولفه است. نرم افزار expert choice یکی از نرم افزارهای قدرتمند تصمیم گیری چند […]

فیلم آموزش فارسی expert choice بیشتر بخوانید »