کد متلب دسته بندی کننده با دیتاست MNIST

یکی از دیتاست های معروف در پردازش تصویر MNIST می باشد. یکی از مشکلات کاربران عدم توانایی خواندن این دیتاست به صورت تصویر می باشد. چون این دیتاست به صورت های زیر ذخیره شده است : t10k-images.idx3-ubyte t10k-labels.idx1-ubyte train-images.idx3-ubyte train-labels.idx1-ubyte تعدادی از تصاویر این پایگاه تصویر را در شکل زیر می توانید ببینید : ما […]

کد متلب دسته بندی کننده با دیتاست MNIST بیشتر بخوانید »