فیلم آموزش فارسی نرم افزار CATIA

فصل اول:  آشنایی با محیط نرم­ افزار Catia فصل دوم: طراحی در محیط دو بعدی (Sketcher) بخش اول فصل سوم:  طراحی در محیط دو بعدی (Sketcher) بخش دوم فصل چهارم:طراحی سه بعدی در محیط   part design(بخش اول)  فصل پنجم: :طراحی سه بعدی در محیط   part design(بخش دوم) فصل ششم: آشنایی با محیط مونتاژ قطعات  (AssemblyDesign) […]

فیلم آموزش فارسی نرم افزار CATIA بیشتر بخوانید »