کلونی مورچه

روش مبتنی بر اتومای سلولی برای طرح مسیر رباتهای متحرک با مکانیزم برگرفته از اجتماع مورچگان

در طرح ريزي مسير رباتهاي متحرك وجود موانع مقعر چالشي اساسي به شمار ميآيد. به ويژه در طرح ريـزي زمـان- واقعي كه بازنمايي كاملي از نقشه محيط در دست نيست، اين چالش بيشتر جلوه ميكند. در چنين شـرايطي، وجـود كمينـههـاي محلي و هزينه محاسباتي زياد مهمترين مشكلات پيش رو هستند. در اين مقاله، بـه منظـور […]

روش مبتنی بر اتومای سلولی برای طرح مسیر رباتهای متحرک با مکانیزم برگرفته از اجتماع مورچگان بیشتر بخوانید »

پیاده سازی کلونی مورچه (ACO) و بهینه سازی تجمعی ذرات (PSO) برای گراف

  یکی از مباحث مهم در گراف ها multicut می باشد. multicut در یگ گراف مجموعه ای از یالها می باشد که ارتباط بین راس شروع و خاتمه را قطع می کند . یکی از کتابهای مهم در این زمینه Vijay V. Vazirani Approximation Algorithms می باشد ما  فصل 18 Multicut and Integer Multicommodity Flo

پیاده سازی کلونی مورچه (ACO) و بهینه سازی تجمعی ذرات (PSO) برای گراف بیشتر بخوانید »