آموزش ترسیم نمودارهای سه بعدی و سطوح در نرم افزار MATLAB

قبل از مطالعه ی این پست بهتر است پست پیش نیاز آن که مربوط به ترسیمات دوبعدی و مشخصات نمودارها است را مطالعه نمایید. 1. ترسیم خطوط سه بعدی خطوط سه بعدی در حالت کلی دارای معادله ی 0=(f(x,y,z  هستند که در حالت پارامتری بر حسب متغیر وابسته ی t هم نوشته میشوند. x=x(t) y=y(t) z=z(t) البته این مشخصات […]

آموزش ترسیم نمودارهای سه بعدی و سطوح در نرم افزار MATLAB بیشتر بخوانید »