طراحی شکل موج رادار با ورودی و خروجی چندگانه برای اشتراک گذاری طیف با سیستم های تلفن همراه رویکردی بر پایه ی MATLAB

مقدمه سال های اخیر شاهد رشد چشمگیر در بکارگیری طیف فرکانس رادیویی به خصوص توسط اپراتورهای تلفن های همراه تجاری بوده است. استفاده فراگیر از گوشی های هوشمند و تبلت ها یکی از دلایل بکارگیری تمام وقت و بالای طیف می باشد. در نتیجه، اپراتورهای تلفن همراه در حال حاضر از کمبود طیف رادیویی برای […]

طراحی شکل موج رادار با ورودی و خروجی چندگانه برای اشتراک گذاری طیف با سیستم های تلفن همراه رویکردی بر پایه ی MATLAB بیشتر بخوانید »