اجرای برنامه متلب روی سخت افزار Raspberry Pi

این پکیج شامل مثالهای پردازش تصویر و پردازش سیگنال است که نحوه تولید کد متلب از الگوریتم های نوشته شده در متلب جهت اجرای روی سخت افزار شامل می شود. تابعی در این مجموعه کد قرار دارد که برای استفاده از الگوریتم متلب بر روی برد Raspberry Pi قابل استفاده است. تشخیص دهنده لبه sobel […]

اجرای برنامه متلب روی سخت افزار Raspberry Pi بیشتر بخوانید »