فیلم آموزش فارسی بررسی قیود در مسائل بهینه سازی مقید

روش هاي تكاملي ابزار مناسبي در مدلسازي دانش انساني مي باشند. نكته مهم در استفاده از اين ابزار شناسايي دقيق مساله، قيود مورد توجه و نحوه پياده سازي اين قيود در الگوريتم مي باشد، بطوريكه كارآيي الگوريتم تا حد قابل توجهي متاثر از اين گام هاست. مدت زمان : 35 دقیقه      تعدادی از تصاویر این فیلم […]

فیلم آموزش فارسی بررسی قیود در مسائل بهینه سازی مقید بیشتر بخوانید »