کتاب یادگیری مسئله-محور در سیستم های ارتباطی با استفاده از MATLAB و SIMULINK

مقدمه چالش های یادگیری و آموزش ارتباطات در بسیاری از مباحث ارتباط دیجیتالی که به روش های سنتی آموزش داده می شوند برای یادگیری مفاهیم انتزاعی مستلزم فهم اصطلاحات ریاضی و فرایندهای الگوریتمی می باشند. اکثر کتاب های موجود، آموزش به این روش را از طریق توضیح سیستماتیک و عمیق نظریه ها و مفاهیم ارتباطی […]

کتاب یادگیری مسئله-محور در سیستم های ارتباطی با استفاده از MATLAB و SIMULINK بیشتر بخوانید »