آموزش فارسی پایگاه داده

پایگاه داده ها چیست؟ یک پایگاه داده  مجموعه ای از داده های ساختارمند است. یک پایگاه داده یک  مدل کوچک شده از دامین یک برنامه نرم افزاری است. معمولا  به صورت رکورد  ( تعداد زیاد بر روی دیسک)  و روابط بین رکورد ها سازمان دهی می شود،  این آموزش مربوط به سیستم های مدیریت دیتابیس […]

آموزش فارسی پایگاه داده بیشتر بخوانید »