Save و Load کردن متغیرها در متلب

Save و Load کردن متغیرها در متلب از طریق منوی file : پس از آن که متغیرها در متلب تعریف شدند ، در پنجره اصلی نرم افزار متلب از منوی File گزینه Save Workspace As را انتخاب کنید و برای فایل نامی انتخاب کرده و آن را در مسیر دلخواه خود ذخیره کنید . فایلی […]

Save و Load کردن متغیرها در متلب بیشتر بخوانید »