کتاب آگاهی از کانتراست فاز آنژیوگرافی MR ( رویکردی کاربردی با نمونه های MATLAB )

مقدمه این کتاب مفاهیم مقدماتی MRI و PC-MRA را مورد بررسی قرار می دهد. کتاب فهمی حسی از مفاهیم PC-MRA را از طریق تکنیک های شبیه سازی با استفاده از شکل گسترش یافته ی معادله ی Bloch ارائه می کند. به منظور کامل بودن، تکنیک های کمی سنجش جریان و پس از پردازش با استفاده […]

کتاب آگاهی از کانتراست فاز آنژیوگرافی MR ( رویکردی کاربردی با نمونه های MATLAB ) بیشتر بخوانید »