بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب

لینک دانلود بهینه سازی SVM با Non Dominated Sorting Genetic Algorithm NSGA

بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب بیشتر بخوانید »