optical flow in MATLAB

ردیابی افراد در ویدئو با فیلتر ذره

Person tracking by particle filter and optical flow ردیابی افراد در ویدئو با فیلتر ذره و شار نوری ردیابی اشیا متحرک یکی از مبحاث  چالش برانگیز در حوزه بینایی ماشین دردهه اخیرمی باشد. دلیل نیاز به ردیابی اشیا متحرک آنالیز و فهم داده های موجود در تصویر و یافتن خودکار یک شی مشابه در فریم […]

ردیابی افراد در ویدئو با فیلتر ذره بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی فارسی Optical Flow در پردازش تصویر و بینایی ماشین

برای اولین بار در ایران درسالهای اخیر optical flow کاربردهای بسیار زیادی در بینایی ماشین پیدا کرده است. به صورت کلی تغییرات حرکتی آشکار در شدت روشنایی تصویر را گویند که ناشی از حرکت اهداف باشد. با این حال تغیرات شدت روشنایی حرکتی مشابهی نیز مانند تغیر نور محیط یا وجود سایه هم نتایجی مشابه

فیلم آموزشی فارسی Optical Flow در پردازش تصویر و بینایی ماشین بیشتر بخوانید »