فیلم آموزشی فارسی Optical Flow در پردازش تصویر و بینایی ماشین

برای اولین بار در ایران درسالهای اخیر optical flow کاربردهای بسیار زیادی در بینایی ماشین پیدا کرده است. به صورت کلی تغییرات حرکتی آشکار در شدت روشنایی تصویر را گویند که ناشی از حرکت اهداف باشد. با این حال تغیرات شدت روشنایی حرکتی مشابهی نیز مانند تغیر نور محیط یا وجود سایه هم نتایجی مشابه […]

فیلم آموزشی فارسی Optical Flow در پردازش تصویر و بینایی ماشین بیشتر بخوانید »