سوالات کنکور دکتری تخصصی ۹۳ (تمامی رشته ها)

    کد و عنوان رشته امتحانی (دفترچه شماره ۱)   دانلود ۲۱۰۱ – علوم جغرافیایی /۱ دانلود ۲۱۰۲ – علوم جغرافیایی /۲ دانلود ۲۱۰۳ – علوم جغرافیایی /۳ دانلود ۲۱۰۴ – علوم جغرافیایی /۴ دانلود ۲۱۰۵ – علوم جغرافیایی /۵ دانلود ۲۱۰۶ – مجموعه علوم اقتصادی دانلود ۲۱۰۷ – مجموعه علوم تاریخی /۱ دانلود […]

سوالات کنکور دکتری تخصصی ۹۳ (تمامی رشته ها) بیشتر بخوانید »