رسم نمودار دوبعدی و سه بعدی در پایتون

در برنامه های پایتون اکثرا لازم است نموداری از خروجی های برنامه رسم شود. این فیلم آموزشی مختص امکانات مختلف موجود در پایتون برای رسم نمودارهای گوناگون و تنظیم آنها می باشد. دانلود فیلم آموزشی رسم نمودارهای دو بعدی و سه بعدی در پایتون سرفصل : دستورات رسم نمودارهای دو بعدی دستورات تنطیمی رسم نمودار […]

رسم نمودار دوبعدی و سه بعدی در پایتون بیشتر بخوانید »