آموزش فارسی تولباکس متلب سیستم های مخابراتی WLAN

شبیه سازی و آنالیز و تست لایه فیزیکی سیستم های مخابراتی WLAN تولباکس سیستم WLAN تابعهای استاندارد برای طراحی و شبیه سازی و آنالیز و تست سیستم های مخابراتی LAN بی سیم را فراهم می کند. این تولباکس امواج لایه فیزیکی قابل تغییر برای استانداردهای IEEE 802.11ac و 802.11b/a/g/n/j/p را شامل می شود. این همچنین […]

آموزش فارسی تولباکس متلب سیستم های مخابراتی WLAN بیشتر بخوانید »