Sample Autocorrelation Function for Stationary and Nonstationary ARMA Models

کتاب یادگیری مسئله-محور در سیستم های ارتباطی با استفاده از MATLAB و SIMULINK

مقدمه چالش های یادگیری و آموزش ارتباطات در بسیاری از مباحث ارتباط دیجیتالی که به روش های سنتی آموزش داده می شوند برای یادگیری مفاهیم انتزاعی مستلزم فهم اصطلاحات ریاضی و فرایندهای الگوریتمی می باشند. اکثر کتاب های موجود، آموزش به این روش را از طریق توضیح سیستماتیک و عمیق نظریه ها و مفاهیم ارتباطی […]

کتاب یادگیری مسئله-محور در سیستم های ارتباطی با استفاده از MATLAB و SIMULINK بیشتر بخوانید »

فیلم آموزش فارسی مدلسازی آریما ARIMA در متلب

در آمار و اقتصادسنجی و به ویژه در آنالیز سری‌های زمانی یک “میانگین متحرک خودگردان یکپارچه”(ARIMA) یک مدل گسترده تر از میانگین متحرک خودگردان(ARMA) است. این مدلها در سریهای زمانی برای فهم بهتر مدل یا پیش بینی آینده به کار می‌روند. این مدل‌ها در جایی که داده‌ها غیر ایستا (non-stationary) باشند به کار می‌روند. در

فیلم آموزش فارسی مدلسازی آریما ARIMA در متلب بیشتر بخوانید »