استفاده از RTW در شبيه‌سازي سخت‌افزار در حلقه

چکيده: در اين مقاله ضرورت استفاده از نرم‌افزار RTW در شبيه‌سازي سخت‌افزار در حلقه بيان شده است سپس از اين ابزار براي شناسايي و کنترل عملگر و شيربرقي استفاده مي‌شود. شناسايي عملگر و شيربرقي تحت بارهاي مختلف با استفاده از الگوريتم ژنتيک فازي[1] انجام گرفته و يک مدل متغيير با بار با تأخير بدست آمد. سپس با استفاده از يک شبکه عصبي کنترل به روش سيستم معکوس انجام شد. استفاده از روش آموزشي LM[2] نتايج خوبي در آموزش شبکه عصبي نشان داد.

کليد واژه RTW: کنترل و شناسايي زمان واقعي، سخت‌افزار در حلقه، شبکة عصبي، ژنتيک فازي.

[1] Geno – fuzzy

[2] Luen berger – Maryuardt

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *