بررسی اجمالی فضاهای رنگی

برای درک اینکه بدانیم چرا بعضی از فضاهی رنگی به نور حساس است و برخی دیگر خیر؛ باید بطور خلاصه نظریه فضاهای رنگی را توضیح دهیم. فضای رنگی با استفاده از یک مدل رنگی شناخته می شود،مدل رنگی نمایشی انتزاعی برپایه ریاضیات است،که رنگها را بصورت تاپل هایی از اعداد تعریف میکند، مجموع این تاپل ها فضای رنگی را میسازند.
برخی از مشهورترین فضاهای رنگی بشرح زیر می باشند:
• فضای رنگی(RGB )
• فضای رنگی(HSI )
• فضای رنگی(L*a*b )
• فضای رنگی(CMYK )
• فضای رنگی CIECAM97
در مدل رنگ RGB، رنگ بعنوان مخلوطی از مولفه های قرمز، سبز و آبی شناخته می-شود. شکل(3-10)نشان میدهد که چگونه دو فام مختلف از رنگ نارنجی با ترکیب این اجزا بدست می¬آید.تفاوت بین اجزای RGB برای رنگ اول ودوم(-31R,+24G,+59B) میباشد. درصورتی که از نقطه نظر انسان شاید فقط نور اولی بیشتر ازدومی باشد. همینطور که گفتیم انسان به سختی میتواند با حدس زدن مقادیرRGBرنگ مورد نظر را شناسایی کند، همینطور نیز کامپیوتر برای اینکه یاد بگیرد این دورنگ مشابه هستند ، کار سختی در پیش دارد.

برای حل این مشکل مدل های رنگی مختلفی ایجاد شدند، در اواسط دهه 1970(میلادی)محققان گرافیک کامپیوتری دو مدل رنگ HSV وHSL را با تنظیم مجددRGB؛ در مختصات استوانه ای توسعه دادند، این دو مدل به ادراکات دیداری بشر نزدیک تر هستند. مدل HSI بطور معمول در بینایی کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیرد. دو مولفه اول رنگ(hue) واشباع(saturation)در استوانه HS* ، معرف زاویه، حول محور عمودی مرکزی مربوط به رنگ وهمینطور شعاع استوانه می باشد، پارامتر سوم (V-L) نیز ارتفاع آنرا مشخص میکند. همینطور که در شکل(3-11) پیداست، دورنگ مشابه دارای فاصله عددی کمی نسبت به هم میاشند، پس میتوان گفت که نسبت به نور حساسیت کمتری دارد]11[.

شکل ‏3 11: نمایش رنگها در فضای رنگی HSL/HSV ]11[

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *