برنامه Primetal

Primetal، برنامه ای است که به طراح اجازه می دهد تا بانک اطلاعاتی مواد خود را ایجاد کند که تکمیل کننده مواد موجود در بانک اطلاعاتی برنامه Metalsاست.
مواد می توانند به شکل صفحه ، لوله ، قطعه کوره ای ، کوپلینگ ، پیج و واشر باشند . زمانیکه طراح نام ماده را تعیین می کند و خصوصیات ماده را ذخیره می نماید ، می تواند نام ماده جدید را در هریک از برنامه های Aspen B-jac ،که نامهای مواد مشخص در آن مجاز است ، استفاده کند.
برنامه Primetal عملکردهای زیر را ارائه می دهد :
• اضافه کردن ماده
• اصلاح کردن خصوصیات ماده
• حذف ماده
• نمایش و یا پرینت لیست مواد
• نمایش و یا پرینت خصوصیات مواد
این برنامه نیاز به فایل اطلاعاتی ورودی ندارد ، به این دلیل که تمامی داده ها در بانک اطلاعاتی ذخیره شده است. طراح داده های ورودی را مستقیما در برنامهPrimetal در زمان استفاده، مشخص می کند. اطلاعات ورودی می تواند در هر یک از واحدهای US ، SI و یا متریک مشخص شوندو به سه دسته تقسیم می شوند : اسامی ، ویژگیهای ثابت ، ویژگیهای وابسته به دما
اسامی عبارتند از :

• اسم کامل ( تا 78 حرف )
• اسم کوتاه ( تا 39 حرف ) برای خروجی طراحی مکانیکی
• نام بسیار کوتاه ( تا 24 حرف ) برای لیست مواد

ویژگیهای ثابت شامل :

• کلاس و نوع ماده
• قیمت و رواج
• تعداد ماده معادل برای لوله ، صفحه ، قطعه کوره ای ، کوپلینگ
• چگالی
• حداقل ضخامت
• تعداد پی و تعداد گروه
• جدول فشار خارجی
• حداقل کشش
• ماکزیمم ضخامت برای مصونیت از اشعه ایکس
• ضریب پواسون
• حداقل و حداکثر قطر معتبر

ویژگیهای وابسته حرارتی شامل :

• رسانایی حرارتی
• فشار مجاز
• ضریب انبساط حرارتی
• مدول الاستیسیته
• شدت فشار
• مقاومت کششی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *