وب سرویس بهینه ساز web services optimum

بهینه سازی ترکیب وب سرویس ها با الگوریتم ژنتیک

لینک دانلود

كيفيت سرويس جزء يكي از مهمترين مباحث در تركيب وب سروي سها مي باشد. كيفيت سرويس در وب سروي سها شامل يك سري ويژگ يهاي غير عملياتي مانند هزينه اجرا، زمان اجرا، دردسترس پذيري، نرخ موفقيت در اجرا و امنيت مي باشد. در سال هاي اخير، تعداد وب سرويس ها به شدت افزايش يافته است، در نتيجه تعداد وب سرويس هايي كه عملكرد يكساني دارند نيز افزايش يافته است. تفاوت اين وب سرويس هاي مشابه، تنها در كيفيت عملكردشان مي باشد.

چارچوب كيفيت سرويس
چارچوب كيفيت سرويس

همچنين مشتريان هر روزه درخواست انجام كا رهاي پيچيده تري دارند به طوري كه انجام آن كار توسط يك وب سرويس امكان پذير و به صرفه نيست. بنابراين انتخاب يك طرح تركيبي از ميان طرح هاي تركيبي مختلف كه بتواند نياز هاي كيفي مشتريان را برآورده كند تبديل به يكي از مهمترين مباحث شده است. در اين پايان نامه يك بهينه ساز تركيب وب سرويسها بر اساس كيفيت سرويس كه با استفاده از الگوريتم ژنتيك كار مي كند پيشنهاد شده است. روش پيشنهادي مي تواند طرح مورد نظر را كه نيازهاي كيفي مشتري را برآورده مي سازد، به صورت موثري پيدا كند. براي رهايي از دام بهينه هاي محلي راه هاي متعددي پيشنهاد شده است. توابع توليد اوليه ي كروموزوم ها، انتخاب و برازش به نحوي طراحي شده اند كه الگوريتم بتواند به سرعت به سمت جواب بهينه همگرا شود. همچنين براي جلوگيري از به دام افتادن الگوريتم در دام بهينه هاي محلي روش مؤثري پيشنهاد شده است. كارايي اين الگوريتم در محيط شبيه سازي ارزيابي شده است. نتايج حاكي از كارايي قابل قبول اين روش دارد. اين الگوريتم هم از لحاظ زمان بدست آوردن جواب بهينه و هم از لحاظ عدم به دام افتادن در دام بهينه هاي محلي از الگوريتم هاي مشابه بسيار بهتر مي باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *