بهینه سازی سیستم قدرت دیزل ژنراتور با الگوریتم ژنتیک

لینک دانلود

ديزل ژنراتورها همواره يکي از مهمترين عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کليدي در توليد انرژي و کاربردهاي خاص ديگر ايفاء کرده اند. در اين پايان نامه هزينه توليد برق يك نيروگاه كوچك با شش دستگاه ديزل ژنراتور مورد بحث است كه بر ارائه راهكاري مبتني بر الگوريتم ژنتيك با توجه به تابع هزينه اي كه براي هر ديزل ژنراتور تعريف شده است تلاش مي كند که کمترين هزينه و بالاترين راندمان را در بر داشته باشد.
فلوچارت کلي الگوريتم پيشنهادي در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که در اين فلوچارت مي بينيد بعد از شروع ، پارامترهاي الگوريتم و مشخصات هر ژنراتور و توان مورد نياز بار توسط کاربر وارد مي شود. پارامترهاي الگوريتم ژنتيک شامل تعداد جمعيت در هر نسل و تعداد تکرارهاي هر الگوريتم و درصد جهش و درصد ترکيب و نوع تابع انتخاب و نام تابع هزينه مي باشد.

مشخصات هر ژنراتور شامل ماتريس اتلاف و زمان عکس العمل و ماتريس ضرايب ساعت کاري و توان نامي هر ديزل و ماتريس ضرايب رابطه بين سوخت و توان هر ديزل و ماکزيمم توان توليدي هر ديزل مي باشد.

بقیه توضیحات در فایل متنی کنار کد قرار دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *