تست آماری فریدمن

تست فریدمن [52]، یک تست نا پارامتری­ است[1]. این تست الگوریتم­ های گوناگون را روی هر مجموعه داده به صورت جداگانه، رتبه ­بندی می­کند. بهترین الگوریتم رتبه یک، دومین بهترین الگوریتم، رتبه دو و به همین ترتیب الی آخر. در موارد مساوی، میانگین رتبه­ها به الگوریتم ­ها اختصاص می­یابد. فرض کنیم که ، رتبه الگوریتم ام از بین  الگوریتم و بر روی مجموعه داده ام از بین  مجموعه داده باشد. تست فریدمن میانگین رتبه­ های الگوریتم ­های متفاوت را با هم مقایسه می­کند که به صورت   است. تحت فرضیه صفر [2]، که بیان‌کننده این مطلب است که همه الگوریتم­ ها با هم برابر هستند و بنابراین رتبه آن­ها باید با هم یکسان باشد،

[1] Non-parametric

[2] Null hypothesis

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *