تعاریف واژگان مرتبط با رایانش ابری

Cloud computing
بهره برداری و استفاده از زیرساخت ها، سیستم عامل و نرم افزارها در یک محیط مجازی ، که هر قسمت بر روی اینترنت قابل دسترسی و استفاده می باشد.

Cloud service
مقررات دسترسی به دستگاه های محاسباتی یا منابع انسانی که بر اساس مدل ارائه محاسبات ابری امکان پذیر می باشد.و از جمله آن ها دسترسی به سخت افزار، نرم افزار، شبکه و یا کارکنان از طریق تقاضای کاربر امکان پذیر می شود.

Virtualization
پیکربندی و طراحی یک سرور فیزیکی است که نصب چند نمونه از سرور های مجازی بر روی یک ماشین واحد را امکان پذیر می نماید.

Software as a Service (SaaS)
ارائه یک نرم افزار ،که به عنوان یک سرویس توسط ارائه دهنده خدمات در بستر شبکه ارائه می شود ،و دسترسی مشتریان آن ،از طریق میزبانی اینترنت میسر می باشد .
در مقابل ارائه خدمات کاربردی، همه مشتریان از یک کد برنامه استفاده می نمایند ، اما هر کدام ، فضاهای اطلاعات خصوصی مطعلق به خود دارند .
SaaS برای نرم افزارهایی که به مدل سفارشی خیلی مخصوص نیاز ندارند و یا مستلزم ادغام چند برنامه کاربردی با هم نیستند، مناسب است.

Platform as a Service (PaaS)
تامین منابع مورد نیاز برای ساخت برنامه های کاربردی و خدمات (محیط توسعه نرم افزار) به یک مشتری توسط یک ارائه دهنده از طریق برون سپاری فرایند انجام کار می باشد. سناریوهای استفاده ی آن عبارتند از : طراحی ، توسعه، آزمایش و استقرار نرم افزار.

Infrastructure as a Service (also called hardware as a service)
(IaaS)
ارائه منابع محاسباتی (پردازنده، حافظه، ذخیره سازی، تجهیزات شبکه) به مشتریی که متقاضی استفاده از منابع برون سپاری شده می باشد ، است .
در این مدل سرویس ممکن است برای چند مشتری،فقط یک سرور فیزیکی به اشتراک گذاشته شود.
این سرویس به طور معمول بر اساس استفاده از منابع و ابزار محاسبات درخواست شده ،مبلغ صورتحساب مشتری را محاسبه می نماید .

Private cloud
ارائه یک محیط محاسبات ابری است که بر اساس آن، مجموعه ای از سرور فیزیکی به طور انحصاری برای یک مشتری اجرا می شود. در نتیجه مشتری ملزم به اجاره چند سرور فیزیکی به عنوان منابع اختصاصی خود می باشد .

Public cloud
ارائه یک محیط محاسبات ابری است که براساس آن، مجموعه ای از سرور های مجازی برای چند مشتری روی سخت افزارهای فیزیکی به اشتراک گذاشته می شود.
در این مدل برون سپاری ،مشتری اجاره سرور های مجازی که تقاضا می دهد باید بپردازد.

Hybrid cloud
ارائه یک محیط ابر محاسبه ای ، شامل دو یا چند ابر (عمومی و / یا خصوصی)می باشد که در واقع مشتری مدل مورد نظر خود برای برون سپاری را دایر می نماید .
یا اجاره مجموعه ای از سرور های فیزیکی به عنوان اساس و پایه محاسبات مورد نیاز مشتری، و او می تواند بر اساس تقاضا و نیازش سرورهای مجازی مورد نظر خود را اضافه نماید.
(حتی اگر سرور فیزیکی خواموش باشد ،باید اجاره آن را بپردازد .)

Community cloud
ارائه یک محیط محاسبات ابری ، که توسط چند سازمان به اشتراک گذاشته شده است (برای استفاده سازمان های شرکت کننده و یا سازمانی به جز آنها)

Internal cloud
شبکه ابری که به طور کامل در خود زیرساخت های فناوری اطلاعات یک شرکت وجود دارد .

External cloud
شبکه ابری است که توسط ارائه دهنده خدمات ابر در زیرساخت های فناوری اطلاعات ، به مشتری ارائه می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *