ثبت نام دوره آموزشی سیستم های نروفازی در متلب

class

 

سيستم هاي استنتاج فازي – عصبي تطبيقي

ANFIS مخفف (Adptive Network- base Inference System) يا  (Adptive Neuro- Fuzzy base Inference System)

به معناي سيستم استنتاج فازي- عصبي تطبيقي مي باشد . يك شبكة عصبي تطبيق داراي مزيت هاي توانايي يادگيري ، بهينه سازي و متعادل سازي مي باشد. در حالي كه يك منطق فازي يك روش مبتني بر قواعد مي باشد كه اين قواعد توسط علم افراد خبره ساخته مي شوند. عملكرد و تاثير خوب منطق فازي در سيستم هاي غيرخطي و پيچيده به اثبات رسيده است.

ANFIS مزيت استفاده از شبكة عصبي تطبيقي و منطق فازي را با هم تركيب ميكند.

 a1

(1-2) : سيستم استنتاج فازي

سيستمي كه يك نگاشت از ورودي به خروجي را با استفاده از منطق فاز فرموله ميكند به نام سيستم استنتاج فازي FIS (  Fuzzy Inference System) شناخته مي شود. سيستم استنتاج فازي همچنين به نام سيستم مبتني بر قواعد نيز ناميده مي شود .زيرا اين سيستم ها از تعدادي عبارت« اگر – آنگاه » ساخته شده است. وقتي چنين سيستم هايي در نقش كنترلي ظاهر مي شوندبه آنها كنترل كننده هاي فازي مي گويند .معماري اصلي FIS از پنج بلوك تابع تشكيل شده كه در شكل زير نشان داده شده است:

پايگاه قواعد ( Rule base) : شامل قواعد و عبارات «‌اگر – آنگاه » فازي

 پايگاه داده (Dara base) : تعريف توابع عضويت

واحد تصميم گيري ( Decision making unit)‌: انجام عمليات روي قواعد فازي

 رابط فازي ساز ( Fazzification inter face)‌: تبديل ورودي هاي حقيقي به مجموعه هاي فازي

رابط غير فازي ساز ( Defazzification  inter face)‌ : تبديل نتايج فازي به مقادير حقيقي

دو واحد پايگاه داده و پايگاه قواعد با هم تحت عنوان پايگاه دانش ( Knowledge base) شناخته مي شوند. سيستم هاي استنتاج فازي را مي توان به سه كلاس « ممداني (mamdani) » ، «‌سوگنو (sugeno) » و «‌تاكاگي ( Takagi)» تقسيم كرد.

بسياري از FIS ها از نوع ممداني هستند كه در اين نوع ، اعضاي مجموعة فازي خروجي را پيش بيني مي كنند. اين در حالي است كه در نوع سوگنو اعضاي مجموعة فازيِ‌خروجي يا رابطة خطي با هم دارند و يا ثابتند.

ANFIS از نوع سوگنو استفاده مي كند.

در این دوره شما با مفاهیم ANFIS و برنامه نویسی آن به صورت کاربردی در متلب آشنا خواهید شد.

هزینه دوره 99 هزارتومان می باشد.


[iphorm id=”59″ name=”سیستم های نروفازی”]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *