جزوه طراحی سیستم های کنترلی در متلب

لینک دانلود

 

 

یکی از کاربردهای  متلب در مهندسی کنترل می باشد. متلب توابع اماده زیادی دارد که طراحی سیستم های کنترلی را بسیار راحت می کند. این کتابچه 64 صفحه ای شما را با این توابع آشنا می کند.

سرفصل مطالب

سرفصل 2

ساختن مدل ها 5
مدل های خطی 5
نمایش مدل خطی 5
یک مثال siso (موتور DC) 6
ساختن مدلهاي SISO 7
ساختن معادلات حالت موتور DC 7
تبديل بين نمايش مدلها 9
نمايش تابع تبديل 9
نمايش zero/pole/gain 9
ساختن تابع تبديل و مدلهاي zero/pole/gain : 10
سيستمهاي زمان گسسته 12
افزودن تاخير زماني به مدل زمان گسسته: 12
افزودن تاخير به مدلهاي خطي 13
موارد LTI 14
مدل های MIMO 16

مثال MIMO : هواپيماي جت حمل و نقل 16
ساختن تابع تبديل MIMO 19
تسلسل مدلهاي تابع تبديل SISO 19
استفاده از tf با آرگومانهاي آرايه سلولي 20
دستيابي به زوجهاي I/O در سيستمهاي MIMO 21
آرايه هاي مدل خطي 22
مشخصه هاي مدل 25
اتصالات داخلي سيستمهاي خطي 26
راه هاي معادل براي اتصال داخلي سيستمها: 27
فيدبك داخلي 27
تبديلات گسسته/پيوسته 28
كاهش مرتبه ي مدل 30
مثال: مدل Gasifier 31
كاهش مرتبه در مدل SISO 32
کاهش مرتبه ي مدل MIMO 36
تحليل مدل ها 37
LTI Viewer 37
پاسخ زماني و فرکانسي موتور DC 38
منو هاي راست كليك 41
نشان دادن ويژگيهاي يك پاسخ روي نمودار آن 42
تغيير نوع نمودار 46
نشان دادن پاسخهاي مختلف 48
مقايسه ي مدلهاي مختلف 49
تنظيم LTI Viewer با نمودارهاي مختلف 49
طراحی جبران ساز 51
ابزار طراحي SISO (single input-single output) 51
باز کردن SISO TOOL 51
فرستادن مدل ها به SISO TOOL 52
ساختار فيد بك 53
ساختار هاي مختلف فيدبك 54
پاسخ هاي حلقه 55
طراحی نمودار BODE 57
مثال : موتور DC 57
تنظيم بهره ي جبرانساز 58
منو هاي راست كليك 58
تنظيم پهناي باند 59
اضافه كردن انتگرالگير 61
پاسخ پله ي حلقه بسته 63

1 دیدگاه دربارهٔ «جزوه طراحی سیستم های کنترلی در متلب»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *