خودآموز شبيه سازی با HSpice

hspice-sig2011-videolog

در اين خود‌آموز نحوه شروع يک پروژه شبيه‌سازی در نرم‌افزار HSpice، توليد شکل موج‌های خروجی و نيز روش ترکيب شکل موج‌ها از چندين مدار شرح داده می شود.

لينک دانلود فايل آموزشی HSPICE

دانلود برنامه های فايل appendix

 

مقدمه ……………………………………………………………………… 2
بخش اول- شبيه سازي………………………………………………………… 3
معرفي نرم افزار و بخش هاي مختلف آن……………………………………… 3
4 ……………………………HSpice شروع يك پروژه شبيه سازي در
فايل هاي خروجي حاصل از شبيه سازي …………………………………… 5
6 …………….AvanWaves بخش دوم- رسم شكل موج ها در نرم افزار
و بخش هاي مختلف آن 6 AvanWaves معرفي نرم افزار
7 ……….Results Browser مشاهده خروجي هاي حاصل از شبيه سازي- پنجره
رسم شكل موج ها……………………………. 9
مشخص كردن مقادير و انجام اندازه گيري ها بر روي شكل موج………………… 12
تنظميات پيشرفته نمايش شكل موج………………………………….. 16
انجام محاسبات بر روي خروجي هاي حاصل از شبيه سازي………………… 18
بخش سوم- شبيه سازي و تحليل همزمان چند مدار ………………………. 22
23 …………………….HSpice شبيه سازي همزمان مدارها در
24 ………….AvanWaves نمايش همزمان خروجي حاصل از چند مدار در نرم افزار
26……………………………………Current Design پنجره
رسم شكل موج ها ……………………………………. 26
بخش چهارم – ضمايم……………………………………. 29
مدارها……………………………….. 29 netlist فايل هاي
مراجع……………………………………………….


HSPICE trainging video download course

optimization in MATLAB training video university student

4 دیدگاه دربارهٔ «خودآموز شبيه سازی با HSpice»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *