تدریس خصوصی

matlab_course

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی نرم افزار متلب (MATLAB)

در سطوح مقدماتی و پیشرفته توسط اساتید گروه ایران متلب

با کمترین هزینه و سریعترین زمان ممکن

.

لينك ثبت نام

.

ارسال پیامک به شماره

0935

438

2544 

.

کلمات کلیدی : 

متلب             MATLAB 

شبکه های عصبی در         MATLAB

شبکه عصبی

MATLAB Neural Network toolbox

روش های مختلف طبقه بندی داده مانند NN ، KNN و SVM

Classification Algorithms

شناسایی الگو

Pattern Recognition

پردازش تصویر در MATLAB

MATLAB Image Processing toolbox

منظق فازی

MATLAB Fuzzy Logic Toolbox

شبیه سازی کدر ، انکدر ، دی کدر ، کد کانولوشنال به کمک MATLAB

شناسایی چهره (بازشناسی چهره) ، تشخیص چهره

Face Recognition , Face Detection

الگوریتم های بهینه سازی

حل مساله با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مانند الگوریتم ژنتیک ، PSO ، کلونی مورچه

Simulated annealing

Optimization Algorithm

Genetic Algorithm,

Ant colony,

PSO,

Genetic Algorithm

 

؛ آشنایی با ساختار متلب ، آشنایی با محیط کار متلب ، کار با آرایه ها ، توابع تغییر آرایه ها ، فایل های متنی و توابع ، رسم اشکال گرافیکی ، رسم اشکال گرافیکی سه بعدی ، کار با رشته ها ، چندجمله ای ها ، درون یابی ، تجزیه و تحلیل آماری ، تجزیه و تحلیل فوریه ،

ایجاد رابط گرافیکی ،

Image Processing Toolbox

Neural Network Toolbox

Fuzzy Logic Toolbox

Signal Processing Toolbox

Bioinformatics Toolbox

Statistics Toolbox

Optimization Toolbox

پروژه های پردازش تصویر

یادگیری ماشین با متلب

تدریس دوره های مقدماتی و پیشرفته متلب (MATLAB).

 بهینه سازی

 هوش مصنوعی

 پردازش تصویر

داده کاوی

الگوریتم های تکاملی مانند قبیل الگوریتم ژنتیک (GA)

شبیه سازی تبرید(SA)

الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

کلونی مورچگان (ACO)

رقابت استعماری (ICA)

نرم افزار MATLAB

شبیه سازی با نرم افزارهای PSPICE ، H-SPICE ، ADS

برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR و PIC

پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP)

برنامه نویسی VHDL با نرم افزارهای ISE و MODEL SIM

طراحی و شبیه سازی انواع مختلف مبدل های آنالوگ به دیجیتال ADC و دیجیتال به آنالوگ DAC

مدلسازی سیستم قدرت

پایداری و حفاظت سیستم قدرت

طراحی کنترل کننده برای سیستم های قدرت

انرژی های نو ، تجدید ساختار ، بهره برداری و غیره

مشاوره و آموزش شبیه سازی با نرم افزار Matlab

مسیریابی شبکه (Routing)

بهینه سازی مصرف انرژی

خوشه بندی (clustering)

برنامه نویسی تخصصی با استفاده از نرم افزار Matlab

بهینه سازی ، شبیه سازی و حل انواع مسائل و پروژه های مهندسی با استفاده از منطق فازی و الگوریتمهای تکاملی

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm

الگوریتم کلونی مورچگان Ant Colony Optimization

الگوریتم کلونی زنبور Artificial Bee Colony

الگوریتم اجتماع ذرات Partcle Swarm Optimization

الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

الگوریتم شبیه سازی تبرید Simulated Anealing

الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search

سیستم ژنتیک فازی Genetic Fuzzy System

الگوریتمهای بهینه سازی هوشمند اعم ازالگوریتم ژنتیک (GA-Genetic algorithm)

الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (ازدحام پرندگان) (PSO-Particle Swarm Optimization)

الگوریتم بهینه سازی اجتماع زنبورهای مصنوعی (ABC -Artificial Bee Colony)

الگوریتم بهینه سازی زنبورها (BA-Bee Colony)

الگوریتم بهینه سازی کوکو (COA-Cuckoo Optimization algorithm)

الگوریتم بهینه سازی جستجوی کوکو (CS-Cuckoo search)

جغرافیای زیستی (BBO-Biogeography Based Optimization)(2010)

الگوریتم رقابت استعماری (ICA-Imperialist competitive algorithm)

الگوریتم بهینه سازی مورچگان (Ant Colony Optimization)(2008)(ACO)

الگوریتم بهینه سازی ملاقات پرندگان (Bird mating optimizer)(2013)(BMO)

الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی (Harmony Search)(HS)

الگوریتم بهینه سازی تکامل تفاضلی (Differential evolution)(DE)

الگوریتم بهینه سازی غذایابی باکتری (Bacterial foraging optimization algorithm (BFOA)

الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب (firefly algorithm)(FA)

الگوریتم بهینه سازی باکتریها (BAT ALGORITHM)

الگوریتم بهینه سازی شبیه سازی تبرید (Simulated Annealing)(SA)

الگوریتم بهینه سازی آموزش-یادگیری (A teaching learning based optimization)(TLBO)

بهینه سازی با الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری (شامل الگوریتم ژنتیک ، ازدحام ذرات ، رقابت استعماری ، جستجوی فاخته ، مورچگان ، کلونی زنبور عسل ، غذایابی باکتری ، جهش قورباغه ، شکار گرگ ها ، تفاضل تکاملی ، جستجوی ممنوعه ، کرم شب تاب ، جستجوی هارمونی و صدها الگوریتم بهینه سازی دیگر)

پروژه های ترکیبی الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری و هوش مصنوعی مثل الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی و بهبود آن با الگوریتم های فراابتکاری

پروژه های مرتبط با سیستمهای فازی و فازی – عصبی

پروژه های بهینه سازی و طراحی های مهندسی کنترل

پروژه های تخصصی مرتبط با مهندسی برق (کلیه گرایش ها) و کامپیوتر (کلیه گرایش ها) و مهندسی مکانیک و عمران

پروژه های مرتبط با مهندسی صنایع و مدیریت تولید

پروژه های مرتبط با پردازش سیگنال های دیجیتالی و پردازش تصویر

مشاوره پروژه های داده کاوی اعم از سری های زمانی ، خوشه بندی و دسته بندی با نرم افزارهای Matlab – کلمنتاین ، وکا و …

مشاوره پایان نامه و پروژه های مرتبط شبکه های نروفازی از جمله انفیس و لولیمات در متلب

استفاده از منطق فازی و کنترل فازی در متلب

طراحی کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم های فرابتکاری از جمله ژنتیک ، ازدحام ذرات ، رقابت استعماری ، حستجوی فاخته و …

آموزش کاربردی تمامی الگوریتمها در کلیه مسائل مهندسی و مدیریت

ارائه پاورپوینت های آماده برای ارائه کلیه الگوریتمها

بهینه سازی پارامترهای شبکه های عصبی و مراکز گروه های فازی

ترکیب فازی و الگوریتمهای بهینه سازی

آموزش و روش نوشتن کدهای متلب و مقایسه الگوریتم های هوشمند با یکدیگر

تجزیه و تحلیل سری های زمانی تک متغیره و چند متغیره

تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه

تجزیه و تحلیل با روش AHP فازی

تجزیه و تحلیل با روش حداقل مربعات جزیی (SmartPLS)

تجزیه و تحلیل با استفاده از معادلات ساختاری

 

 

تدریس خصوصی ریاضی متلب

تدریس خصوصی ریاضی متلب

ریاضی متلب

تدریس خصوصی زبان متلب

زبان متلب

تدریس خصوصی متلب

تدریس متلب

تدریس خصوصی MATLAB

متلب دانشگاه

تدریس خصوصی زبان متلب

زبان متلب

تدریس MATLAB

تدریس فیزیک کنکور آموزشگاه

تدریس خصوصی

جذب مدرس آموزشگاه  متلب

تدریس خصوصی ریاضی زبان متلب

تدریس خصوصی متلب

دانلود سوال متلب

دانلود سوالات امتحان متلب

دانلود متلب

دانلود جزوه خلاصه شده

مدرس خصوصی متلب

مدرس متلب

مدرس MATLAB

مدرس مطلب

 

کاربردهای MATLA/ شروع به کار با Matlab / file manager / help / workspace / تعریف کردن آرایه ها / ماتریسها / اعداد در متلب / ذخیره و بازیابی داده ها / بازیابی ماتریسها از m-file ها / operator ها / ایجاد step با operator کالن / function ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / پاک کردن سطر یا ستون در ماتریسها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجی ها دوی صفحه نمایش با دستورات disp , format / چند جمله ای ها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه مقدار یک چند جمله ای  / ضرب و تقسیم یک چند جمله ای / مشتق چند جمله ای  / حل معادلات دیفرانسیل به کمک مطلب matlab / محاسبه انتگرال به کمک مطلب matlab /  برازش منحنی چند جمله ای / عملگرهای منطقی / ترسیم داده ها / نمودارهای ۲ بعدی /  نمودارهای ۳ بعدی /  رسم نمودارها با معادلات پارامتری / رسم نمودارها با معادلات قطبی / اضافه کردن یک گراف به گراف قبلی / برنامه نویسی m-files / برنامه اصلی / ساخت سند گدافیکی GUI /  راه اندازی GUIDE / برنامه نویسی یک GUI .

سری فوریه / تبدیل لاپلاس / حل معادلات دیفرانسیل معمولی / fit /  BusyAction & Interruptible /urface / Colormap / Tag / UIContextMenu / Rectangle / Axes / Core Graphics Objects / ساختن منوفرعي / Uimenu / Pop-up / CreateFcn / Anonymous Functions / Toggle buttons /

مفاهیم مطلب / ساختار مطلب / متغییرها / عملگرهای ریاضی / توابع / مثلثاتی / ماتریسها و دستگاههای معادلات جبری / انجام عملیات روی ماتریسها /  جبر چند جمله ای ها / حل دستگاههای معادلات جبری در مطلب / ترسیم نمودارهای دو و سه بعدی / مشتق حد و انتگرال و حل معادلات دیفرانسیل / تبدیل لاپلاس و معکوس آن / بسط سه کسرهای جزیی / حل دستگاه های جبری با متغییر نمادین / تبدیل فوریه و تبدیل z /

قدمه / دستورات مهم : acker / canon / care / cdf2rdf / ctrb / Ctrbf / diag / eig / estim / exam / Gram / initial / kalman / Lyap / null / obsv / obsvf / place / ss / ssdata / ss2ss / ss2tf / tf2ss / رسم پاسخهای سیستم غیرخطی / طراحی فیدبک حالت با دستور acker / فیدبک حالت با کنترل انتگرال / اثر تغییر فیدبک حالت بر رفتار دینامیکی سیستم / طراحی رؤیتگرحالت / رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / طراحی کنترل کننده بهینه به صورت فیدبک حالت / کنترل بهینه و حساب تغییرات /  کنترل بهینه و درجه پایداری / فیلتر کالمن / کنترل کننده فیدبک خروجی با فیلتر کالمن.

آشنایی با نرم افزار مطلب / آشنایی با محیط نرم افزار MATLAB / پنجره فرمان Command Window / پنجره دستورات پیشینCommand History / پنجره ی پوشه ی جاری / پنجره فضای کار / پنجره Help / پنجره ویرایش آرایه / پنجره رسم و ویرایش نمودار /  پنجره ویرایش متون / نوار ابزار و میانبرها / علائم نقطه گذاری / ماتریسها در MATLAB / ماتریسهای خاص / کار روی ماتریسها / عملگرهای ریاضی / آشنایی با برخی توابع ریاضی /  عبارات و توابع پارامتری یا Symbolic /  حد . انتگرال و تبدیلات فوریه و لاپلاس و Z / معکوس تابع / ساده سازی و ویرایش / رسم نمودارها در MATLAB / رسم خط و منحنی 2D , 3D / رسم رویه ها در فضا / برنامه نویسی در مطلب / آشنایی با حلقه ها و عبارات شرطی.

ماترس ها / عملیات ماتریسی / عملگر کالن / مجموع تمامی آرایه هاي یک ماتریس / متغیر ها در MATLAB / ذخیره ي متغیرها / نحوه ي نمایش اعداد در MATLAB / توابع در MATLAB / چند جمله اي ها در MATLAB / جبر چندجمله اي ها / ریشه هاي یک چند جمله اي / محاسبه ي جواب هاي n معادله n مجهول / رسم توابع معمولی در MATLAB / اضافه کردن توضیحات به نمودار / دستورات Axis , Grid , text / رسم نمودارهاي قطبی / رسم نمودارهاي دو و سه بعدي / تابع Meshgrid / ذخیره و ویرایش نمودار ها / رسم نمودار هاي میله اي و دایره اي / مشتق / محاسبه ي حد / محاسبه ي انتگرال / سري تیلور / حل معادلات جبري / حل معادلات چند مجهولی / حل معادلات دیفرانسیل یک مجهولی / حل دستگاه معادلات دیفرانسیل.

فصل۱ : کلیات و اصول  / مقدمات / واژه MATLAB / محيط كار متلب / آغاز كار با متلب / ماتريس Matrix / بردار /آرايه، متغير، عمليات آرايه اي / تعريف و مقدار دهي به يك متغير / مشاهده يك متغير و نوشتن توضيح / بردار– هندسي / بردار– هندسي cell array / توابع اندازه گير / متغير داخلي ans / اعلام نوع متغير / نوشتن دستورات و مشاهده نتايج / پنجره فوري و پنجره برنامه / شكستن يك دستور در چند سطر نوشتن چند دستور در يك سطر / تفاوتِ حروف بزرگ و كوچك / قطع اجرا / دستور more / اجرا و ضبط ستورات قبلي / اجراي دستورات سيستم عامل / تابع eval / دستور laster / بلوك try …catch / تفاوت دستورات پنجره فرمان و برنامه /دستورهائي در مورد متغيرها / دريافت اطلاع و راهنمائي از مدارك راهنماي متلب / فصل ۲ آشنائي با متغيرها و توابع: آشنائي با انواع متغير و داده انواع داده / دادههاي عددي، و دستور isa / نكاتي پيرامون single / نكاتي پيرامون int / نكاتي پيرامون char و تركيب انواع /متغيرهاي داخلي يا توكار متلب / دستور فرمت format / ضريب در نمايش اعداد / عملگرها / عملگرهاي آرايه اي / اولويت عملگرها /توابع كتاب خانه اي / توليد عدد تصادفي / توليد آرايه با تكرار آرايه ديگر / توابع تحليل داده ها / توابع زماني / توابع خاص / توابع كاربر-تعريف / بعضي از توابع رياضي كتاب خانه اي / مؤلفه های اصلی متلب / برخی تعاریف مقدماتی  / آرایه، عملیات آرایه ای / ترسیمات در مطلب / توابع کتاب خانه ای / آرایه منطقی / متغیرها در متلب /  آشنائی با متغیرهای متلب / دستورهائی در مورد متغیرها / چند راهنمائی نوشتاری / دستورها و توابع ورودی خروجی در برنامه نویسی / دریافت ورودی / ارسال خروجی / توابع زمانی / دستورات پنجره فرمان / دریافت اطلاع و راهنمائی از مدارک راهنمای متلب / توابع و عملیات ریاضی /  عملگرها / بعضی از توابع ریاضی / اعدد مختلط / توابع تبدیل مختصات / توابع خاص / بردارها / تعریف بردار Vector Definition / عملگر كالن /  تابع linspace / كاربرد يك بردار در تعريف بردار ديگر /  بردار تهي / انديس اعضاء بردار /بردارهاي منطقي / تبديل بردار عددي به منطقي با تابع logical / حذف بعضي عناصر آرايه /ضرب بردار عددي در بردار منطقي / يافتن محل عناصري با مقدار معين /  يافتن انديس عناصر مورد نظر با تابع find / اندیس اعضاء بردار A Vector Member Index / بردار و رسم منحنی در مطلب/ توابع تحلیل داده ها /فصل ۳ ماتريس ها تشابه مابين ماتريس ها: / ماتريس هاي پايهElementary Matrices / ماتريس يگانيidentity matrix / ماتريس هاي ones , zeros / ايجاد تغييرات بر روي ماتريس / استخراج قسمتي از يك ماتريس / تغيير مقدار عناصر ماتريس / قرار دادن يك ماتريس در ماتريس ديگر / استخراج يا حذف رديف و ستون / عمل گرهاي ماتريسي / ضرب ماتريسي /توان ماتريسي / بعضي از توابع ماتريسي / چند تابع معمول / استخراج ماتريس از ماتريس ديگر /توابعي كه به روي مجموعه عناصر ماتريس عمل ميكنند / ماتريس سه بعدي (فضائي) / ماتريس هاي نمونه / ماتريس جادوئي /ماتريس پاسكال / فصل ۴ دستورها و توابع ورودي خروجي دستورها و توابع : /ورودي خروجي / دريافت ورودي / دريافت با input / دريافت با keyboard / ارسال خروجي / ارسال خروجي به صفحه نمايش، دستور disp (var) / ارسال خروجي به صفحه نمايش، دستور fprint /دستور echo off/on / دستور pause / ضبط بر روي ديسك / ارسال خروجي به فايل متن TXT / ضبط ماتريس در فايل متن TXT / ضبط ماتريس در فايل باينري MAX / باز كردن درگاه port / فصل ۵ آشنائي با ترسيمات صفحه هاي مختصات / صفحه مختصات قائم /  صفحه مختصات قطبي /تبديل مختصات قائم و قطبي / بردار و رسم منحني، دستورهاي plot , comet / دستورهاي figure , subplot , hold on/of, clf / افزودن توضيحات روي منحني / پنجره data statistics / چند منحني در يك صفحه / دستورهاي هم خانواده plot / روش هاي ديگر نمودار سازي / نمودار ستوني bar / پيشينه نگار hist /نمودار دايره pie / رسم نموداري ماتريس /نمودار ستوني ماتريس / نمودار منحني ماتريس /نمودار قطبي / نمودار عقربه اي، دستور compass / نمايش هندسي عدد مختلط با compass / رسم عدد مختلط با plot / رسم آسان با ezplot /رسم توابع آشكار explicit functions / رسم توابع ضمني implicit functions / رسم توابع پارامتريك / تابع داخلي fplot / ويرايش گراف /تعيين محدوده محورها / توري روي گراف از پنجره فرمان / برچسب گذاري با ماوس / مؤلفه هاي RGB / رنگي كردن با fill / اديت از روي پنجره گراف / گيره هاي گرافيك graphics handles /  فصل ۶ برنامه نویسی در متلب: / تشکیل ام- فایل / ام– فايلِ اسكريپت و ام-فايلِ تابعي / مثال هاي رياضي / مثال هاي آماري مثال هاي مكانيك / مثال هاي اكتريكي / بردارهای منطقی / اندیس و مقدار عناصر بردار / استخراج بردار از بردار دیگر / چند مثال دیگر از کاربردهای بردار منطقی / ماتریس های پایه Elementary Matrices / تغییر مقدار عناصر ماتریس / قرار دادن یک ماتریس در ماتریس دیگر / حذف ردیف یا ستون / ماتریس های نمونه / عملگرهای ماتریسی / بعضی از توابع ماتریسی / یک بحث آماری / فصل ۷گرافيك سه بعدي: /مباحثی پیرامون گرافیک در / رسم آسان با ezplot / تابع داخلی fplot و توابع ریاضیِ سریع التغییر / حل معادلات غیر آنالیتیک / برچسب گذاری با ماوس / توری روی گراف از پنجره فرمان / دو محور با مقیاس های عمودی متفاوت / تعیین محدوده محورها / ترسیم قطبی / گیره های گرافیک graphics handles / مؤلفه های RGB /  توابع دیگر گرافیکی / ترسیم ۳ بعدی / گرافيك سه بعدي /  / سطوح فضائی / سایر روش های ترسیم سه بعدی / ترسيم منحني فضائي / تابع plot3 / تابع comp3 / ترسيم سطوح فضائي / دستور meshgrid (a,b) /  صفحه مختصات /دستور mesh (x,y,z) / دستور mesh(m) نمايش سه بعدي يك ماتريس / توابع فضائي كتاب خانه اي / رسم كُره با sphere و ايجاد افكت هاي تصويري  / رسم استوانه با cylinder / رسم قله ها با تابع نمونه peaks / بعضي از قابليت هاي گرافيكي متلب / زاويه ديد يك تصوير / تصويربرداري با getframe / باز نمايش فيلم بادستور movie / تغييرات روي قسمتي از سطح ترسيم سه بعدي / حذف قسمتي از سطح / ساير دستور هاي ترسيم سه بعدي / فصل ۸ ساختارهاي تصميم و تكرار: / ساختارهای تصمیم و تکرار / ساختارهای تصمیم و عوامل آن / ساختارهای تکرار / عملگرهاي نسبتي Relational Operators Logical Operators عملگرهاي منطقي / if بلوك / switch بلوك / ساختارهاي تكرار / for حلقه / break و دستور while حلقه / منيو / فصل ۹ نكاتي پيرامون توابع و تابع كاربر- تعريف : /  گيره تابع function handle feval تابع تابع كاربر- تعريف /  تابع تابع كتاب خانه اي / تبديل فايل هاي متلب /  تبديل ام- فايل به پرونده پي- كد pcode file /  MATLAB Compiler با كامپايلر متلب C توليد برنامه / C++ تبديل برنامه گرافيكي به زبان / خلاصه دستورات كامپايلر /  Excel Builderسازنده كسل / فصل ۱۰ رياضيات نمادين Symbolic Math Symbolic Math Tool Box / آرايه يا متغير عددي با دقت افزوده double array / آرايه يا متغير كاراكتري / شيئ يا متغير نمادين / انواع ديگر داده /workspace نمايش متغيرها در پنجره / متغيرهاي نمادين / جاي گزيني عدد نمادين در متغير نمادين /يافتن متغيرهاي نمادين / نمايش اعداد نمادين / نمايش متغيرهاي نمادين / متغير مستقل نمادين /جاي گزيني عدد نمادين در متغير نمادين / يافتن متغيرهاي نمادين / نمايش اعداد نمادين / عمليات رياضي / ريشه دوم / توان / مشتق / انتگرال / انتگرال محدود / تبديل به كسرهاي جزئي و ريشه و قطب يك تابع تبديل / تبديل عبارت جبري به كسر متعارفي گويا / اعداد مختلط نمادين / مزدوج يك عدد مختلط / توابع نمادين / معرفي يك تابع كلي / جاي گزيني يك عبارت به جاي subs = substitution / تابع نمادين مختلط / حد تابع / تابع ام- فايلي نمادين / سري ها / توابع آسان ساز / تابع pretty / توابع expandcollect / فاكتورگيري factor / ساده كردن با simplify / ساده كردن با simple / ماتريس هاي نمادين /ماتريس با عناصري از متغيرهاي نمادين / ماتريس با عناصري از توابع نمادين / رسم تابع نمادين باezplot / دريافت راهنما در مورد رياضيات نمادين / فصل ۱۱ عمليات محاسباتي: / حل معادلات /معادله چند جمله اي، دستورهاي poly roots / حل معادله با تابع كتاب خانه اي fzero / حل دستگاه معادلات غير خطي با fsolve جعبه ابزار بهينه سازي Optimization Toolbox / حل دستگاه معادلات خطي / حل معادلات با دستور solve / جعبه ابزار رياضيات سمبليك Symbolic Math Toolbox / حل معادله ديفرانسيل عادي با ODE45 / حل معادلات ديفرانسيل عادي جعبه ابزار رياضيات سمبليكSymbolic Math Toolbox / تابع معكوس يك تابع با finverse / تركيب تابعي با compose / تقريب جبري منحني معادلات / برخوراندن يك منحني در معادله چند جمله اي Curve Fitting with polyfit(x,y,n), polyval / دريافت مختصات نقاط منحني با ginput / حل ترسيمي / فصل ۱۲ مباحثي پيرامون رشته ها / رشته به مثابه آرايه (بردار) / دسترسي به حروف رشته / عدد اسكي يك كاراكتر / m × n رشته /مرتب سازي رشته / مرتب سازي با تابع كتاب خانه اي sort / مرتب سازي رشته با تابع حبابي و مقايسه با sort / توابع رشته اي / تابع strcmp(s1,s  و عملگرهاي مقايسه اي براي رشته ها / strcat  جمع كردن رشتهها با دستور / قالببندي رشته String Formatting / تعيين فرمت براي نمايش رشته باfprintf / نگه داري رشته در يك متغير باsprintf / فصل ۱۳ سيگنال، سيستم، فيلتر / تبديلات فوريه / fft()تبديل فوريه گسسته / ifft(t) تبديل فوريه گسسته وارون / توابع سيستم ها / tf دستور ايجاد تابع تبديل زمان پيوسته /ترسيم bode براي يك سيستم / step(), impulse() واكنش پله اي و واكنش ايمپالسي / Nyquist Diagram دياگرام نايكوييست / tf2ss تغيير تابع تبديل به فرم فضاي حالت / دستور rlocus براي رسم مكان هندسي ريشه ها / سيستم فيدبك منفي با دستور feedback / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models /Lead تابع تبديل زمان گسسته مدار / فيلترها / butter() آنالوگ و ديجيتال، دستور Butterworth فيلتر / فصل ۱۴واسط گرافيكي كاربر / واسط گرافيكي كاربر GUI graphical user interface /  property inspector شاخصه ياب / Name or String شاخصه عنوان / Tag شاخصه برچسب / Callback Function توابع فراخوان / برنامه نويسي / فصل ۱۵ نكاتي پيرامون صفحه گسترده / برچسب گذاري / برچسب پيش فرض يك سلول /برچسب گذاري دل خواه، متغير و آرايه در اكسل excel/ كتابخانه داخلي اكسل excel/ فرمول دهي / Formula Bar ميله فرمول / رجوع نسبي و رجوع مطلق به سلول / نامگذاري / پر كردن سلول ها با ليست هاي قراردادي /فصل ۱۶ عمليات محاسباتي، توابع و نمودارها / چند تابع كتاب خانه اي / نمودارها / نمودار ستوني /ترسيم منحني / جبري سازي منحني / هيستوگرام / تابع كاربر- تعريف در اكسل VBA in Excel /  برنامه نويسي / استفاده از تابع VBA در صفحه گسترده / ضبط ماكرو / ابزارهاي محاسباتي / Goal Seek / Solver / Data Table جدول داده / تابع خط فرمانinline function / ام- فایل تابعی function M-file /تقریب جبری یک منحنی / مباحثی پیرامون توابع / تابع بدون مقدار برگشتی (بدون آرگومان خروجی) / زیر تابع subfunction / کامپایلرِ متلبMATLAB Compiler / گیره تابع function handle / تابعِ تابع /Function Recursivity / مباحثی پیرامون رشته ها / رشته به مثابه آرایه (بردار) / بلوک try…catch / تابع eval / توابع double و single و عدد اسکی یک کاراکتر / مقایسه رشته ها / تعیین فرمت برای نمایش رشته با fprintf / رشتهm × n / نگه داری رشته در یک متغیر با sprintf / سیگنال، سیستم، فیلتر/ تبدیلات فوریه / توابع سیستم ها / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / فیلترها / ریاضیات نمادین Symbolic Math / انواع متغیرها / عملیات ریاضی و نوع متغیرها / روش معرفی متغیر نمادین / عملیات ریاضی بر روی متغیرهای نمادین / متغیر مستقل نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین متلب/ نمایش اعداد نمادین / اعداد مختلط نمادین / توابع نمادین / حد تابع / تابع ام- فایلی نمادین / سری ها / توابع آسان ساز / رسم تابع نمادین با ezplot / ماتریس های نمادین / حل معادلات / معادلات دیفرانسیل / دریافت راهنما در مورد ریاضیات نمادین / واسط گرافیکی کاربر GUI) graphical user interface) / نکاتی پیرامون صفحه گسترده / سلولهای صفحه گسترده spreadsheet cells / توابع کتاب خانه ای و نمودارها / پر کردن سری سلول ها / چند تابع کتاب خانه ای / نمودارها / هیستوگرام / وی- بی- آ در اکسل VBA in Excel / ضبط ماکرو / ابزارهای محاسباتی Goal Seek Solver جدول داده Data Table.

 

آشنایی با نرم افزار مطلب / آشنایی با محیط نرم افزار MATLAB / پنجره فرمان Command Window / پنجره دستورات پیشینCommand History / پنجره ی پوشه ی جاری / پنجره فضای کار / پنجره Help / پنجره ویرایش آرایه / پنجره رسم و ویرایش نمودار /  پنجره ویرایش متون / نوار ابزار و میانبرها / علائم نقطه گذاری / ماتریسها در MATLAB / ماتریسهای خاص / کار روی ماتریسها / عملگرهای ریاضی / آشنایی با برخی توابع ریاضی /  عبارات و توابع پارامتری یا Symbolic /  حد . انتگرال و تبدیلات فوریه و لاپلاس و Z / معکوس تابع / ساده سازی و ویرایش / رسم نمودارها در MATLAB / رسم خط و منحنی 2D , 3D / رسم رویه ها در فضا / برنامه نویسی در مطلب / آشنایی با حلقه ها و عبارات شرطی.

ماترس ها / عملیات ماتریسی / عملگر کالن / مجموع تمامی آرایه هاي یک ماتریس / متغیر ها در MATLAB / ذخیره ي متغیرها / نحوه ي نمایش اعداد در MATLAB / توابع در MATLAB / چند جمله اي ها در MATLAB / جبر چندجمله اي ها / ریشه هاي یک چند جمله اي / محاسبه ي جواب هاي n معادله n مجهول / رسم توابع معمولی در MATLAB / اضافه کردن توضیحات به نمودار / دستورات Axis , Grid , text / رسم نمودارهاي قطبی / رسم نمودارهاي دو و سه بعدي / تابع Meshgrid / ذخیره و ویرایش نمودار ها / رسم نمودار هاي میله اي و دایره اي / مشتق / محاسبه ي حد / محاسبه ي انتگرال / سري تیلور / حل معادلات جبري / حل معادلات چند مجهولی / حل معادلات دیفرانسیل یک مجهولی / حل دستگاه معادلات دیفرانسیل.

مفاهیم مطلب / ساختار مطلب / متغییرها / عملگرهای ریاضی / توابع / مثلثاتی / ماتریسها و دستگاههای معادلات جبری / انجام عملیات روی ماتریسها /  جبر چند جمله ای ها / حل دستگاههای معادلات جبری در مطلب / ترسیم نمودارهای دو و سه بعدی / مشتق حد و انتگرال و حل معادلات دیفرانسیل / تبدیل لاپلاس و معکوس آن / بسط سه کسرهای جزیی / حل دستگاه های جبری با متغییر نمادین / تبدیل فوریه و تبدیل z /

مقدمه / دستورات مهم : acker / canon / care / cdf2rdf / ctrb / Ctrbf / diag / eig / estim / exam / Gram / initial / kalman / Lyap / null / obsv / obsvf / place / ss / ssdata / ss2ss / ss2tf / tf2ss / رسم پاسخهای سیستم غیرخطی / طراحی فیدبک حالت با دستور acker / فیدبک حالت با کنترل انتگرال / اثر تغییر فیدبک حالت بر رفتار دینامیکی سیستم / طراحی رؤیتگرحالت / رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / طراحی کنترل کننده بهینه به صورت فیدبک حالت / کنترل بهینه و حساب تغییرات /  کنترل بهینه و درجه پایداری / فیلتر کالمن / کنترل کننده فیدبک خروجی با فیلتر کالمن.

کاربردهای MATLA/ شروع به کار با Matlab / file manager / help / workspace / تعریف کردن آرایه ها / ماتریسها / اعداد در متلب / ذخیره و بازیابی داده ها / بازیابی ماتریسها از m-file ها / operator ها / ایجاد step با operator کالن / function ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / پاک کردن سطر یا ستون در ماتریسها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجی ها دوی صفحه نمایش با دستورات disp , format / چند جمله ای ها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه مقدار یک چند جمله ای  / ضرب و تقسیم یک چند جمله ای / مشتق چند جمله ای  / حل معادلات دیفرانسیل به کمک مطلب matlab / محاسبه انتگرال به کمک مطلب matlab /  برازش منحنی چند جمله ای / عملگرهای منطقی / ترسیم داده ها / نمودارهای ۲ بعدی /  نمودارهای ۳ بعدی /  رسم نمودارها با معادلات پارامتری / رسم نمودارها با معادلات قطبی / اضافه کردن یک گراف به گراف قبلی / برنامه نویسی m-files / برنامه اصلی / ساخت سند گدافیکی GUI /  راه اندازی GUIDE / برنامه نویسی یک GUI .

سری فوریه / تبدیل لاپلاس / حل معادلات دیفرانسیل معمولی / fit /  BusyAction & Interruptible /urface / Colormap / Tag / UIContextMenu / Rectangle / Axes / Core Graphics Objects / ساختن منوفرعي / Uimenu / Pop-up / CreateFcn / Anonymous Functions / Toggle buttons /

حل مسائل بهینه سازی با الگوریتم های فرا ابتکاری

بهينه سازي با الگوريتم كلوني مورچه ها

بهینه سازی با الگوریتم رقابت استعماری

بهينه سازي با الگوریتم ازدحام ذراتPSO

بهینه سازی با الگوریتم جستجوی هارمونی

بهينه سازي با الگوريتم زنبور عسل مصنوعی

الگوریتم ترکیبی ژنتیک و جستجوی هارمونی

الگوریتم ترکیبی جستجوی هارمونی و کلونی مورچگان

الگوریتم ترکیبی جستجوی ممنوعه و شبیه سازی تبرید

بهينه سازي چند هدفه با الگوريتم های فراابتکاری

شبیه سازی مونت کارلو در متلب

انجام پروژه شبكه هاي عصبي

شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون

شبکه های عصبی مصنوعی با تابع پایه شعاعی

انجام پروژه پردازش تصوير در متلب

تشخیص چهره به روش PCA با استفاده از دیتابیس

تشخیص چهره با استفاده از هیستوگرام تصاویر

تشخیص چهره با استفاده از روش ویولا جونز

انجام پروژه تحلیل پوششی داده ها در متلب

پروژه مباحث ویژه (تکنیکهای بهینه سازی چند هدفه)

تصمیم گیری چند معیاره در متلب

پیاده سازی روش تاپسیس فازی

پیاده سازی روش ANP فازی

پیاده سازی روش DEMATEL

پیاده سازی روشهای ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره

شبیه سازی مدارهای الکتریکی در محیط سیمولینک

شبیه سازی مدولاسيون پالسهای كدشده  PCM

شبیه سازی و مقایسه مدولاسون های AM و FM

شبیه سازی مدولاتورDSB  همدوس

شبیه سازی مدولاسیون سینوسی عرض پالس  SPWM

تشخیص الگو با PCA

کدنویسی سیالات و انتقال حرارت

مسأله فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک

حل مسأله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک

یافتن ماکزیمم و مینیمم تابع با الگوریتم ژنتیک

بهینه سازی مسأله با قید با الگوریتم ژنتیک

حل معمای هشت وزیر به روش شبیه سازی تبرید

حل مساله تخصیص غیر خطیQAP با الگوریتم مورچگان

یافتن ماکزیمم تابع با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها ACO

حل مسئله کمترین درخت پوشا (درخت فراگیر مینیمم) با الگوریتم مورچگان

الگوريتم ژنتیک باینزی

الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعیABC

الگوریتم جستجوی ممنوعه TS

الگوریتم شبیه سازی تبرید

الگوریتم کرم شبتاب

الگوريتم جستجوي فاخته

الگوريتم كرم شتاب

الگوريتم ممتیک

الگوريتم جهش قورباغه

محاسبه MAX و MIN توابعn متغيره با كمك الگوريتم ژنتيك

ماشینهای بردار حامی طبقه بندی و رگرسیونی

سیستم های استنباط فازی

پروژه های پردازش سیگنال با متلب

پروژه های یادگیری ماشین با متلب

تبدیل ویولت (موجک) و تحلیل سیگنال در حوزه ویولت

روشهای مختلف طبقه بندی داده مانندNN ،  KNNوSVM

9 دیدگاه دربارهٔ «تدریس خصوصی»

 1. blank

  سلام

  من با اساتید شما تدریس خصوصی متلب MATLAB در تهران داشتم

  دستتون درد نکنه

  خیلی خوب بود

  نکات مهم را یاد گرفتم و دیگه لازم نیست وقتم را با خوندن کتابهای متلب یا فیلم های آموزشی متلب هدر بدم

  1. blank

   با شماره 09354382544 تماس بگیرید

   شما می توانید در کلاسهای عمومی شبکه عصبی مصنوعی ما نیز شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *