دینامیک و ارتعاشات در متلب

دینامیک و ارتعاشات

دینامیک ذرات و اجسام صلب

آونگ مسطح

حرکات مداری

ممان اصلی اینرسی

پایداری Rigid Body

سیستم ارتعاشی با یک درجه آزادی

سیستم های خطی: نوسانات آزاد

سیستم های خطی: نوسانات اجباری

سیستم های غیر خطی: نوسانات آزاد

سیستم های غیر خطی: نوسانات اجباری

سیستم های با چند درجه متعدد از آزادی

سیستم نوسانات آزاد و اجباری با دو درجه آزادی

فرکانس های طبیعی و مدهای اشکال

ارتعاشات آزاد و اجباری از پرتو اویلر-برنولی و تیموشنکو

فرکانس های طبیعی از پرتو اویلر-برنولی و تیموشنکو

نوسانات اجباری از پرتو اویلر-برنولی

 

لینک دانلود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *