ذخيره كردن و بازيابي داده ها در متلب matlab

ذخيره كردن و بازيابي داده ها

در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهــاي موجـود در محيـط كـار (workspace) را ذخـيره كنيـد از دستور save استفاده كنيد:

» save

Saving to: matlab.mat

 

اين دستور، داده ها را در پرونده matlab.mat ذخيره مي نمايد.  داده هاي موجود در اين پرونــده را مي توان به طريق زير بازيابي نمود:

» load

Loading from: matlab.mat

 

درصورتي كه لازم باشد مي توانيد نام پرونده ذخيره را خودتان تعيين كنيد:

» save myfile

 

و آن را با دستور زير بازيابي نماييد:

» load myfile

 

اگر مي خواهيد كه فقط بعضي از متغيرها را ذخيره كنيد، نام آنها را بعد از نام پرونده بياوريد:

» save myfile t f

 

در صورتي كه بخواهيد تعدادي از متغيرها را از حافظه پاك كنيــد كـافي اسـت نـام آنـها را پـس از دستور clear بياوريد:

» who Your variables are:

a         f         n         t         w ans       m         p         v

» clear a f

» who Your variables are:

ans       n         t         w

m         p         v

 

در صورت استفاده از دستور clear بدون ذكر نام متغيري پس از آن، كليه متغيرهــا از حافظـه پـاك مي شوند.

توجه كنيد كه دستور save به صورتي كه در بالا نشان داده شد داده ها را به شـكل binary ذخـيره مي نمايد و فقط در محيط MATLAB مي توانيد ايــن داده هـا را بازيـابي كنيـد.  در ايـن صـورت متغيرها با همان نامي كه ذخيره شده اند، بازيابي مي گردند.  در مواردي كه نياز داشـته باشـيد كـه داده ها را در محيطهاي ديگري بازيابي نماييد بايد متغيرها را به صورت ascii ذخيره كنيد :

» save name t -ascii

» clear

» load name

» who Your variables are:

name

 

همانطور كه در بالا مشاهده مي كنيد هنگام بازيابي يك پرونده ascii نام متغير، همــان نـام پرونـده خواهد بود.  ضمنا” پرونده ascii ايجاد شده فاقد دنباله (extension) است مگر آنكه دنباله را در نــام پرونده ذكر كنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *